Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Ostatnia aktualizacja strony: 26.07.2020, 10:37

Strona główna

SZPITAL MIEJSKI NR 4 w GLIWICACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

tel. 32/330-83-00

www.szpital4.gliwice.pl

e-mail: sekretariat@szpital4.gliwice.pl

NIP: 631-26-58-474

REGON: 242995277

Spółka Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000572236.

Spółka prowadzi działalność leczniczą w dwóch obiektach, zlokalizowanych w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 20 (dawny 106 Szpital Wojskowy) oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 (dawne Gliwickie Centrum Medyczne).

Od dnia 1 października 2017r. w lokalizacji Zygmunta Starego 20, udzielana jest "nocna i świąteczna opieka zdrowotna" w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoja deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych;

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);

- telefonicznie;

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znaczaco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Numery telefonów: centrala /32/ 330-83-00; rejestracja /32/ 330-84-13

©2008-2020 Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL