Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.
Ostatnia aktualizacja strony: 18.04.2024, 14:14

SZPITAL MIEJSKI NR 4 w GLIWICACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zygmunta Starego 20
44-100 Gliwice

tel. 32/330-83-00

www.szpital.gliwice.pl
e-mail: sekretariat@szpital.gliwice.pl

NIP: 631-26-58-474
REGON: 242995277

Spółka Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000572236.

Spółka prowadzi działalność leczniczą w dwóch obiektach, zlokalizowanych w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 20 (dawny 106 Szpital Wojskowy)oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 (dawne  Gliwickie Centrum Medyczne)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy udzielana jest w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20.

Numer telefonu do rejestracji: 508 801 692.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoja deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych;
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
  • telefonicznie;

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znaczaco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

do góry